واکسیناسیون


واکسیناسیون و بارداری

واکسن‌هایی که شما قبل و در ضمن بارداری تزریق می‌کنید نه تنها نقش مهمی در حفظ سلامت شما دارد، بلکه یک سد دفاعی خوب برای جنین شما در مقابل بیماریهای عفونی و مضر است. ایمنی بدن شما اولین خط دفاعی در برابر بیماریهای جدی است. بنابراین، اگر شما باردار هستید و یا تصمیم به بارداری دارید، باید از نحوه واکسیناسیون خود مطمئن شوید.

البته لازم به ذکر است که با توجه به اینکه برخی از واکسنها از نوع زنده هستند، در بارداری تزریق آنها مناسب نمی باشد. واکسن‌ها به سه شکل هستند: ویروس زنده، ویروس مرده و شبه سمی( پروتئین‌های تغییر یافته حاصل از باکتری که بی‌ضرر هستند).

درطی حاملگی از تزریق واکسن زنده مثل واکسن سه‌گانه سرخک، سرخجه و اوریون(MMR) باید پرهیز شود. واکسن‌های تشکیل شده از ویروس مرده مثل انفلوانزا، واکسنهای توکسوئید مثل کزاز و دیفتری بی‌خطر است.

در این قسمت جدول واکسیناسیون مورد تایید مرکز کنترل بیماریهای امریکا به نمایش گذاشته می‌شود.

واکسن

قبل حاملگی

در طول حاملگی

پس ازحاملگی

نوع

راه تزریق

هپاتیت A

بلی ، در صورت خطر

بلی ، در صورت خطر

بلی ، در صورت خطر

غیرفعال

عضلانی

هپاتیتB

بلی ، در صورت خطر

بلی ، در صورت خطر

بلی ، در صورت خطر

غیرفعال

عضلانی

 

واکسن زگیل تناسلی(HPV )

بلی، در سنین 9-26 سال

خیر

بلی، در سن 9-26 سال

غیرفعال

عضلانی

واکسن انفلوانزا فصلی

بلی

بلی

بلی

غیرفعال

عضلانی

واکسن انفلوانزا رقیق شده

بلی، اگر زیر50 سال و سالم است، باید تا 4 هفته باردار نشود

خیر

بلی، اگرزیر 50 سال و سالم است، باید تا 4 هفته باردار نشود

زنده

اسپری داخل بینی

MMR

بلی، عدم حاملگی تا 4 هفته

خیر

بلی، بلافاصله پس ار حاملگی در صورت خطر سرخجه

زنده

زیرجلدی

مننگوکوک: پلی ساکارید یا کنژوگه

در صورت نیاز

در صورت نیاز

درصورت نیاز

غیرفعال

عضلانی یا زیر جلدی

پنوموکوک: پلی ساکارید

در صورت نیاز

در صورت نیاز

در صورت نیاز

غیرفعال

عضلانی یا زیرجلدی

کزاز/دیفتری

بلی/سه گانه ارجح است

بلی/سه گانه در حاملگی 20 هفته یا بیشتر ارجح است

بلی / سه گانه ارجح است

توکسوئید

عضلانی

سه گانه / یک دوز

بلی/ ارجح است

بلی/ ارجح است

بلی/ ارجح است

توکسوئید/غیرفعال

عضلانی

آبله مرغان

بلی/عدم حاملگی تا 4 هفته

خیر

بلی/ در صورت احتمال بلافاصله پس از زایمان

زنده

زیرجلدی

 

Copyright © 2011 - 2021 All Rights Reserved. Dr. R. Taheripanah, Obstetrics & Genecology. Designed by: ICTA