مقالات

میکرو ویو و حاملگی


تاریخ:        ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
گروه:        عمومی
منبع مقاله:   سایت

آیا استفاده از میکرویو در دوران بارداری بی خطر است؟

مطالعات چندانی در مورد تاثیر امواج میکروویو در حاملگی انجام نشده است. بهر صورت در میکروویو از امواج الکتروماگنتیک استفاده می‌شود که میدان امواج الکتروماگنتیک خیلی مهم است. در صورتی که درب دستگاه میکروویو شکسته باشد و یا در آن خوب سفت و محکم بسته نشود، امواج از آن نشت می‌کند و برای جنین و مادر خطرناک خواهد بود. خوشبختانه امروزه دستگاههای میکروویو جدید طوری ساخته شده است که در صورت شکسته شدن و یا خراب شدن درب آن کار نخواهد کرد. برای امتحان در میکروویو می توانید یک ورق کاغذ را لای آن بگذارید و درب دستگاه را ببندید.  سپس سعی کنید تا کاغذ را خارج نمائید. اگر کاغذ براحتی خارج شود این دستگاه نشت امواج دارد. باید آن را درست کنید و یا از آن استفاده نکنید.

بهرصورت عاقلانه خواهد بود که در هنگام روشن بودن دستگاه از جلوی دستگاه دور شوید  و در مقابل آن قرار نگیرید.Copyright © 2011 - 2021 All Rights Reserved. Dr. R. Taheripanah, Obstetrics & Genecology. Designed by: ICTA